Ibarat Menanam Kacang

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta silih bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.” […]