Artikel IslamiBerita Utama

Ayat lima belas dan faedahnya

  1. Surat Ali Imran : 1-2

Firman Allah :

 

Artinya : “ Alif laam miiim, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi senantiasa  berdiri sendiri”.

 

Faedahnya :

Bila ayat tersebut diatas dibacakan kepada orang yang sakit berkepanjangan, maka Allah akan memberikan ampunan.

 

  1. Surah : ?

Firman : QAA-IMAN BILQISTHI DZAALIKUMULLAAHU FAANNAA TU’FAKUN

 

Artinya : “Allah yang menegakkan keadilan. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka, kamu masih berpaling”.

 

Faedahnya :

Bila ayat tersebut diatas dibaca secara kontinyu atau terus menerus insya Allah hajat anda akan segera tercapai. Karena itu, bacalah ayat tersebut terus menerus jika anda mempunyai hajat yang ingin segera dicapai, insya Allah dengan membaca ayat tersebut Allah akan memperlancar usaha anda.

 

  1. Surah Ar- Ra’d : 31

Firman Allah :

 

 

Artinya : “ Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara (tentu Al qur’an itulah dia). Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah.

 

Faedahnya :

Bacalah ayat tersebut diatas sebanyak tujuh kali dan sebutlah nama orang yang dimaksudkan, insya Allah anda akan segera disayang dan dicintai oleh wanita atau lelaki yang anda inginkan.

 

 

 

 

  1. Surah Yaasiin : 82

Firman Allah :

 

 

Artinya : “ Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata  kepadanya: “Jadilah”. Maka terjadilah ia”.

 

Faedahnya :

Bila ayat tersebut di  atas ditulis pada sehelai kertas yang kemudian ditindih dengan batu, Insya Allah anda akan selamat dari lawan, atau anda dapat melumpuhkannya sehingga ia tidak dapat berdaya lagi, untuk melawan anda bahkan ia dapat menjadi kurus. Tapi anda harus ingat, bahwa perbuatan ini tidak boleh anda lakukan. Sebab bila anda lakukan, maka anda akan mendapat dosa.

 

  1. Surat Al Fatihah : 2

Firman Allah :

 

Artinya : “ Segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam”.

 

Faedahnya :

Bila ayat tersebut and abaca sebanyak 7 kali tanpa bernafas, insya Allah hajat anda akan segera berhasil.

 

  1. Surat Qaaf : 15

Firman Allah :

 

Artinya : “Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptanya yang baru”

 

Faedahnya :

Bila pada suatu ketika ada orang keracunan maka bacakanlah ayat tersebut di atas sebanyak 7 kali pada beras 7 butir, air atau gandum yang diletakkan pada pinggan putih kemudian segeralah dimakankan atau diminumkan kepada orang tersebut insya Allah dengan cara demikian orang tersebut akan segera tertolong atau lekas sembuh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Surah Al- hadis : 4

Firman Allah :

 

Artinya : “ Dan Dia bersama kamu  dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

 

Faedahnya :

Khasiat ayat tersebut di atas adalah dapat dijadikan bacaan untuk menyembuhkan orang dari keracunan.

 

  1. Surah : ?

Firman : INNALLAAHA QAWIYYUN ‘AZZIZUN ALLAAHU LAAILLAHAILLAHUWA WA ‘ALALAAHI FALYATAWAKKALIL MU’MINUUN

 

Artinya : “ Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia maka orang-orang mukmin hendaklah bertawakkal (berpasrah diri) kepada Allah”.

 

Faedahnya :

Bila ayat tersebut dibaca dalam keadaan mempunyai wudlu dan dengan niat yang ikhlas, insya Allah Tuhan akan mengampuni dosa anda.

 

  1. Surah : ?

Firman Allah : WAMAN YATAWAKKAL ‘ALALLAAHI FAHUWA HASBUHU INNALLAAHABAALIGHUAMRIHI QAD JA-ALALLAAHU LIKULLI SYAIIN QADRAN.

 

Artinya : “ Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

 

Faedahnya :

Tulislah ayat tersebut diatas pada kulit kijang atau harimau, kemudian masukkanlah ke dalam bumbung atau tabung lalu tanamlah ditengah-tengah rumah, desa, atau kota, yang ingin anda selamatkan insya Allah tempat-tempat tersebut akan selamat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Surat Al- Jiin : 28

Firman Allah :

 

Artinya : “ Ilmu Allah meliputi apa yang ada pada mereka, dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu”.

 

Faedahnya :

Bila anda mempunyai hajat, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, maka bacalah ayat tersebut di atas, insya Allah dengan membaca ayat tersebut anda akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencapai hajat anda.

 

11. Surat Al- Muzammil : 9

Firman Allah :

 

Artinya : “ Allah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maka, ambillah Dia sebagai pelindung’.

 

Faedahnya :

Bila ada musuh mau berbuat kerusakan yang dapat merugikan anda, maka bacakanlah ayat ini kepada 7 butir gabah sebanyak 7 kali, setelah itu bakarlah gabah tersebut, insya Allah dengan cara yang demikian Allah akan menjadikan  musuh anda tersebut seger sadar dan tidak berbuat kerusakan lagi.

 

12. Surah : ?

Firman Allah : LAA YATAKALLAMUUNA ILLA MAN ADZINA LAHURRAHMAANU WA QAALA SHA-WAABAA

 

Artinya : “ Mereka tidak berkata apa-apa, kecuali yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia berkata yang benar”.

 

Faedahnya :

Ayat tersebut di atas bila anda amalkan atau wiridkan, insya Allah hajat anda lekas dikabulkan oleh Allah Ta’ala.

13. Surah : ?

Firman Allah : MIN AYYI SYAI-IN KHALAQAHU MIN NUTHFATIN KHALAQAHU FAQADDARAH.

 

Artinya : “ Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setes air mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya”.

 

Faedahnya :

Bila pada suatu ketika anda dibegal dalam perjalanan maka segeralah ambil debu setelah itu, bacakanlah ayat tersebut di atas pada debu yang anda genggam itu sebanyak 7 kali, kemudian taburkanlah kea rah begal itu insya Allah dengan tindakan demikian Allah akan menjadikan begal itu bingung dan tidak berdaya lagi menghadapi anda.

 

14. Surah At- Takwir : 20

Firman Allah :

 

Artinya : “ Yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arsy”.

 

15. Surat Al- buruj : 20-22

Firman Allah :

 

Artinya : “ Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang tersimpan di dalam Lauh Mahfudz”.

 

Faedahnya :

Bial anda kesulitan melepaskan kunci atau ikatan maka bacakanlah ayat tersebuut sebanyak 21 kali insya Allah, dengan bacaan anda itu Allah akan memberikan kemudahan bagi anda dalam usaha melepas kunci atau ikatan tersebut.

Leave a Reply